Vybraný příspěvek

Moje tipy: ,,Pro život ve štěstí"..

Moje tipy očima celostně přírodního medicinmana,..  ( dávám, po uvážení, charitativně, možnost  BYTOSTEM,  SVĚTU,  k sebeuzdravov...

úterý 1. ledna 2019

Moje tipy: ,,Pro život ve štěstí"..


Moje tipy

očima celostně přírodního medicinmana,.. 
( dávám, po uvážení, charitativně, možnost 

BYTOSTEM, 

SVĚTU,

 k sebeuzdravování, což je proces nám, světu, vlastní.. Jak to dělám ? Informacemi, které poskytuji, ať už osobními doporučeními, či, též po uvážení, písemně, blogově.. případně, po dohodě, energeticky doteky, i na dálku.. tedy, pokud to ještě, a jak, je, například s ohledem na stupeň biologického, či duševního, či světa případně jiného, poškození, možné ) 

.. s historií tou z minulých životů:,,Jak žít život ve štěstí, v optimálním zdraví"


též


,,Jak vést život svůj,.. 
případně i (máte li k tomu mandát, či byste jej rádi měli)
..život bližních, rodiny, rodin, národa, národů, státu, států,
ve štěstí, v prosperitě.. té skutečné, vzešlé ze srdce"
(úspěšně, v souladu s principy záměru Stvořitele, tedy i s principy Kosmu, tedy v souladu s principy ,,podporující všeobjímajíc život". 

neboť.. kdo, co, je Bůh?.. 

.. Bůh je ,, ŽIVOT ". 

Kdo nectí život, svůj či bližních bytostí,  na Zemi, 
měrou vrchovatou, nectí Jeho.. Boha. 
Kdo nectí Boha, jde cestou své pouti pozemské proti záměru Stvořitele.. jak myslíte, že taková pouť takového poutníka může dopadnout ? A těch, kdož jej případně následují ? 

Člověk nemá právo rozhodnout, rozhodovat ( není li soudcem z lidu ), o příkoří bližním, či dokonce o maření jejich zdraví, osudů, životů. Takovou pravomoc, neomezenou, má jen a pouze Stvořitel ve vůli a síle mu vlastní. 

Člověk má pomáhat bližním svým, i vzdálenějším,
 jak a kde jen může.. podle svých nejlepších schopností, možností, sil. 

Na místě prvním má být Láska, Lidská důstojnost, zdraví, absolutní respekt k Lidským právům, a toto vše má být hnacím motorem společnosti, civilizace, i prosperity, 
což se stane ,,prosperitou tou". 

______________________________________________________________


Vřele všem doporučuji
sledovat zdejší texty, informace,

i na blogu:
 
( se VŠEMI tamními odkazy ). 

...